Montage, Rigging & Lifting
Onderhoud, Reiniging, Conserveren...
Niet destructief materiaal onderzoek (NDO) & Inspectie
Wij geven trainingen en advies

Veiligheid

Veiligheid voor onszelf en anderen heeft prioriteit bij Rope Access Group BV.

Het inventariseren en beoordelen van risico’s behoort tot onze standaardtaken. Als leidraad worden de VCA- en IRATA -richtlijnen gehanteerd, die hun efficiëntie hebben bewezen aan de hand van zeer positieve ongevallenstatistieken. In vergelijking met andere industrieën is de incidentfrequentie met toepassing van rope access aanmerkelijk lager.

Door permanente evaluatie van onze taken worden kwaliteit en veiligheid naar opdrachtgevers gewaarborgd. 
Al onze medewerkers zijn minimaal in het bezit van een geldig persoonlijk VCA- en IRATA- certificaat.
De interne procedures van de Rope Access Group BV omvatten alle mogelijke werksituaties zoals bv. heetwerk, werken in besloten ruimtes, werken met gereedschappen e.a. Deze procedures worden aangeleerd door middel van interne opleidingen.

Rope Access Group BV is VCA & IRATA gecertificeerd.

 

Website by eRush.nl